Den nye postlov
Den nye postlov blev vedtaget lige inden Folketingets juleferie 2010.
Se den nye postlov her
De tre nye bekendtgørelser, som hører til den nye postlov, blev med nogen forsinkelse offentliggjort d. 29.06.2011.
Se alle tre bekendtgørelser her
Der er "Bekendtgørelse om postbefordring og, postvirksomheder", der er relevant læsning for os.
Se den relevante bekendtgørelse (§8 + §9) "Bekendtgørelse om postbefordring" her 
Det afsnit, som er mest interessant for dig, der skal købe ny postkasse eller flytte den eksisterende postkasse ud i skel, er det nederste afsnit "Bilag 1" (du kan også se det ved at klikke på "Bilag 1" øverst på dokumentet "Bekendtgørelse om postbefordring".
Gå direkte til "Bilag 1" her

Postkasse lov
Se vores postkasser her..

Lov om postkasse
Se vores pakkepostkasser her..