Her kan du læse om regler for pakkelevering og få tip til, hvordan du får dine varer leveret i en Postopak post & pakke kasse.

Brevpakker og flexlevering
Postpakker sendt som brev (op til 2 kg) eller som flexlevering ("afsender-flex" eller "modtager-flex") kan uden videre afleveres i pakkerummet, fordi de ikke er omfattet af regler om erstatning ved bortkomst.

Afsenderflex
En virksomhed har mulighed for at sende sine varer som flexlevering, når virksomheden har en erhvervsaftale med Post Danmark. 

Modtagerflex
Alle private husstande kan tilmelde sig modtager-flex, dog kan pakker ikke leveres som "modtager-flex" i fritidsboliger.

Generelt for flexlevering
Når man vælger at få en pakke leveret som flex-levering, overtager man selv ansvaret for pakken, i samme øjeblik, den er leveret på adressen.

Ifølge vore oplysninger dækker husstandens indboforsikring i visse tilfælde, hvis en pakke fjernes fra en aflåst pakkepostkasse.

Erhvervspakker og privatpakker med erstatningspligt
Postpakker sendt med Post Danmark som erhvervspakker og privatpakker uden "afsender-flex" eller "modtager-flex" skal i princippet afleveres personligt til en voksen person i husstanden/firmaet, også selv om der ikke er krav om, at der skal kvitteres for modtagelsen.
Grunden til dette er, at Post Danmark har erstatningspligt for pakker sendt som "pakke".

Hvis pakken blev leveret i pakkepostkassen, ville erstatningspligten stå ved magt, hvis kunden efterfølgende enten benægtede at have modtaget pakken, eller hvis pakken faktisk ikke befandt sig i postkassen, når den blev låst op.

Erstatning fra Post Danmarks sker i øvrigt efter takster, som er fastsat af Post Danmark.


Kvittering
Nogle forsendelsesformer indebærer i tillæg et krav om, at modtageren med sin underskriftkvitterer for modtagelsen.

Hvis pakkens afsender har krævet kvittering for modtagelse, kan Post Danmark ikke levere pakken til dig i din pakkepostkasse, selv om du er tilmeldt "modtager-flex"-ordningen.

De private distributører har forskellige regler for, hvordan en pakke kan leveres uden kvittering, reglerne kan man få oplyst hos de respektive distributørers kundeservice.