Pakkepostkasser til post & større pakker (to rum)

De angivne priser for postkasser er prisen for 1 stk. pakkepostkasse inkl. moms. Hvis man ønsker at købe en sokkel sammen med pakkepostkassen, tilkøbes soklen under menupunktet "STANDERE OG SOKLER"


POP250 er designet til privatpersoner og virksomheder, der udover en almindelig postkasse til breve, reklamer og aviser har brug for et pakkerum, hvor pakker, reservedele, vareprøver, mad- eller drikkevarer osv., kan placeres i sikkerhed, når der ikke er en person til stede på adressen til at tage imod leverancerne.
POP250 produktdetaljer: Flyt markøren (musen) over på foto og klik på "LÆS MERE HER"
Pakkelevering og aflåsning uden brug af nøgle
Brevrummet i pakkepostkassen POP250 er altid låst, pakkerummet står i princippet ulåst, når det ikke er i brug.

Når pakkerummet er ulåst/ledigt, viser indikatoren i venstre karm grønt
Når pakkerummet er låst/optaget, viser indikatoren i venstre karm rødt

Den grundlæggende ide med pakkepostkassen POP250 er, at pakkeomdeleren kan levere pakke(r) i pakkerummet og efterfølgende låse pakkerummet (smække pakkerummets låge), selv om pakkeomdeleren ikke har nøgle til pakkepostkassen.

Uden nøgle har pakkeomdeleren ikke adgang til at åbne lågen til det øverste rum, som er beregnet til brevpost, aviser og reklamer.

 

 
 
 
 
 
 
 
Pakkelevering/afhentning i aflåst pakkerum ved brug af nøgle
Pakkerummet kan selvfølgelig også bruges til både levering og afhentning af ting, hvis den person, der leverer eller afhenter, er i besiddelse af nøgle til pakkepostkassen.
Med nøglen har personen adgang til begge pakkepostkassens rum.

 

Pakkelevering/afhentning i ulåst pakkerum
Endelig kan pakkepostkassens ejer indstille pakkerummets låsemekanisme sådan, at pakkerummets låge ikke låser, når lågen smækkes.
I denne situation er der altid fri adgang til pakkerummet, men ikke til brevrummet.

 

 
 
 
Feriepostkasse
Pakkepostkassen, der i et snuptag (adskillelsen mellem postrum og pakkerum vippes op i et beslag) kan omdannes til én kæmpestor postkasse til breve, reklamer og aviser, vil, med et rumfang, der er 10-12 gange så stort som en standard postkasses, kunne fungere som feriepostkasse uden behov for tømning i en meget lang periode.
 
Hvis man omdanner pakkepostkassen til én kæmpestor postkasse, der skal stå aflåst, skal man udløse låsemekanismen til pakkerummet, så lågen låses og indikatoren viser "rødt" (optaget/låst).