Postkasser til lejligheder

I modsætning til enfamiliehuse, hvor postkassen skal placeres i skel, skal postkasser til lejligheder i etagebyggeri placeres i et samlet anlæg nær hovedindgangen i stueetagen.

Både bygningsreglementet og postloven stiller krav til placeringen af postkasser til lejliheder,
bygningsreglementet stiller krav om, at flugtvejen ad trappen ikke reduceres af postkasserne, mens postlovens krav til ophængningsplan og fordelingsplan har til formål at sikre postomdelerne en effektiv arbejdsgang, når der skal omdeles i postkasser til lejligheder.

 

Krav til udformning

Dansk Standard DS/EN13724 stiller en række krav til udformningen af postkasser til lejligheder for at sikre, at en “postkasse lejlighed” på en sikker måde kan modtage brevposten uden af denne skades eller kan fjernes af uvedkommende.
Lever en “postkasse lejlighed” ikke op til kravene I DS/EN13724, kan postbudet afvise at levere sine forsendelser I postkassen.

 

Imidlertid er det stort set kun producenter af postkasser til lejligheder, der kende indholdet af DS/EN13724, så I virkelighedens verden vil postbudet næppe nægte levering af posten I postkasser til lejligheder, med mindre en “postkasse lejlighed” sidder dårligt fæstet og let kan fjernes, er uden lås, er åben for indtrængende regnvand eller er overfyldt.

 

Postkasser lejligheder – placering indendørs eller udendørs?

Hvorvidt postkasser til lejligheder skal placeres indenfor eller udenfor hoveddøren, afhænger af pladsen, arkitekturen og ønsker til sikkerhed i det enkelte etagebyggeri.

 

Mange forhold taler for, at postkasser til lejligheder bedst placeres indendørs, hvis pladsen ellers er til det. Postkasserne skæmmer ikke facaden, postkasserne holder længere, postkasserne er beskyttet mod hærværk, brevposten er beskyttet mod vandskader, og endelig er det mere behageligt både at omdele og tømme en “postkasse lejlighed” indendørs I det danske vejrlig.

Hvis man ikke er indstillet på, at udvedkommende får udleveret nøgle eller tastekode til opgangene, kan en udendørs placering være den bedste løsning.
Heldigvis er de seneste par år udviklet nye produkter, der giver post- og reklameomdelere tidsbegrænsede og personlige digitale adgangskoder til hoveddøren, koder som registreres ved brug og som ikke kan kopieres fra den ene omdeler til den anden
Disse produkter øger trygheden, så postkasser til lejligheder alligevel ofte kan placeres indendørs.

 

Postopaks bud: POP Etage serien

Postopak tilbyder - helt uforpligtende – sparring I planlægningsfasen, uanset om det gælder postkasser til lejligheder i nye etageejendomme eller det gælder udskiftning af postkasser til lejligheder I ældre etageejendomme.
POP Etage serien er opbygget I moduler og består af tre forskellige modultyper:
POP Etage Liggende (30 cm dyb)
POP ETage Stående (17 cm dyb)
POP Etage Dobbelt (30 cm dyb, dobbelt højde = dobbelt volumen)