POP Etage Liggende

30 cm dybe postkasser, hvor postbunken i pricippet ligger vandret i  bunden af postkassen


  • POP Etage Liggende er den type postkasseanlæg, der kræver mindst vægareal
  • Postkasseanlæg af typen "liggende" er oftest den eneste løsning i opgange, hvor det frie vægareal er begrænset og postkasserne mange
  • POP Etage Liggende findes i moduler fra to postkasser i højden til syv postkasser i højden
  • Det er ikke muligt at overholde postlovens krav med moduler højere end syv postkasser