Postkasser til etageejendomme

I de sidste godt fyrre år har der været krav om, at nyopførte etageejendomme skulle have postkasser i et samlet anlæg nær hoveddøren, og siden årsskiftet 2009/2010 har også de ældre etageejendomme I Danmark fået brevsprækkerne skiftet ud med postkasser I et samlet postkasseanlæg I stueetagen.

Når Postopak I dag leverer postkasser til etageejendomme, drejer det sig således enten om udskiftning af postkasseanlæg I eksisterende etageejendomme eller om postkasseanlæg til nyopførte etageejendomme.

Udskiftning af postkasse etageejendom

Skifter vi postkasser ud I ældre etageejendomme, er der I reglen ikke så meget at rafle om, når pladsforholdene er trange, og ofte placeres de nye postkasser præcis der, hvor de gamle sad. Har postkassernes gamle placering givet anledning til problemer med f.eks. hærværk eller uønsket adgang til opgangen, sker det også, aten udendørs placering af postkasser ændres til indendørs placering eller en indendørs placering ændres til udendørs placering.
Postopak har stor erfaring med udskiftning af udtjente postkasser, ogstår der udskiftning af postkasse etageejendom på dagsordnen, så tøv ikke med – helt uforpligtende - at spørge Postopak til råds, inden der skal tages beslutning.

Postkasse etageejendom – nybyggeri

Ved nybyggeri har bygherren set fra Postopaks synspunkt alletiders chance for at gennemtænke problematikken “postkasse etageejendom”, så postkasseanlægget placeres optimalt og bliver en arkitektonisk medspiller i indgangspartiet.
Desværre ser vi alt for tit, at postkasser til etageejendomme ender som en hovsa-løsning allersidst I projekterings- eller byggefasen.
Vi anbefaler, at problematikken omkring “postkasse etageejendom” inddrages så tidligt som muligt I projekteringsfasen, og Postopak er altid frisk på – helt uforpligtende - at indgå som sparringspartner!

POP Etage serien

POP Etage serien består af tre forskellige typer moduler, som kaldes henholdsvis POP Etage Liggende (30 cm dyb), POP Etage Stående (17 cm dyb) og POP Etage Dobbelt (30 cm dyb/dobbelt volumen).